Behandeling

Onze behandeling is in principe altijd kortdurend en doelgericht. In het eerste gesprek zullen we met u samen kijken wat er aan de hand is en welke gewenste veranderingen u voor ogen heeft. Soms wordt er aanvullende diagnostiek afgenomen om een beter beeld te krijgen op de problematiek.

Vervolgens zullen wij bespreken welke behandeling ons geschikt lijkt. Afhankelijk van de uitkomst is de behandeling meer individueel gericht op het kind of meer gericht op de ouders/verzorgers.

De behandeling (Generalistische BasisGGZ) betreft een kortdurende, generalistische behandeling van lichte of matig ernstige psychische aandoeningen. De duur van de behandeling wordt bepaald door de ernst van de problematiek, dit ligt meestal tussen de 5 tot maximaal 12 gesprekken.

Methodieken

We maken zoveel mogelijk gebruik van ‘evidence based’ behandelmethodieken. Dit zijn methodieken waarbij door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat ze effectief zijn. We maken gebruik van:

Cognitieve gedragstherapie: deze therapie richt zich op de samenhang tussen cognities (wat we denken), emoties (hoe we ons voelen) en het gedrag (wat we doen). Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode voor veel psychische problemen bij kinderen, zoals angsten, somberheid, kinderen die veel piekeren, bij dwanghandelingen en tic's. Voor meer informatie zie Website VGCt

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): dit is een effectief bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Meindert Buskermolen en Nicole Hermans zijn beiden opgeleid in EMDR bij kinderen en adolescenten. Voor meer informatie zie Website EMDR kindenjeugd  

Oplossingsgerichte therapie: deze methode houdt in dat we niet bezig zijn met het ‘waarom’ van de problemen maar ons richten op het ‘hoe’ van een oplossing. Hierbij wordt uitgegaan van de sterke kanten van kinderen en ouders, goede eigenschappen en verder bouwen op wat er goed gaat.

Behandeling bij ADHD of autisme spectrum stoornissen: Wij bieden psycho-educatie, ouderbegeleiding en (individuele) trainingen, zoals ‘Zelf plannen’ voor jongeren met ADHD. Tevens bieden wij de training Braingame Brian, Nicole Hermans is bevoegd trainer. Dit is een computertraining voor kinderen met ADHD van 8 tot en met 12 jaar, die problemen hebben op het gebied van executief functioneren (voor kinderen met problemen met werkgeheugen, met impulsief gedrag, die moeite hebben met snel kunnen schakelen in de veranderende situaties). Voor meer informatie zie Website Gaming and Training