Voor Verwijzers

Wij bieden psychologische behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren binnen de Generalistische Basis GGZ. U kunt als huisarts / jeugdarts / POH GGZ  / Sociaal team naar ons verwijzen als er sprake is van lichte tot matig ernstige psychische problemen bij kinderen en jeugd.

 

De verwijsbrief naar Opmaat voor GBGGZ kinder en jeugd vindt u hier

 

Verwijsmodel

Triage vindt plaats door de (huis)arts:

* Klachten van lichte aard, geen vermoeden DSM- stoornis: behandeling door POH-GGZ, ouder-kind adviseur of (school)maatschappelijk werk

* Lichte tot matig ernstige psychische problematiek, er is sprake van vermoeden van een DSM-stoornis die in therapie door de psycholoog of pedagoog behandeld kan worden: naar Generalistische Basis-GGZ

* DSM- stoornis met complexe en acute zorg, hoog risico, aanwijzingen die duiden op gevaar (zoals suicide-gevaar, huiselijk geweld, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie), ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek die vraagt om een multi-disciplinaire aanpak in een gespecialiseerde setting: naar de Gespecialiseerde GGZ