Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemMarcosinterceptor has a deprecated constructor in /home/public/sites/www.opmaat-aalsmeer.nl/plugins/system/marcosinterceptor/marcosinterceptor.php on line 15
Ongecategoriseerd

Verwijsbrief jeugd (0-18) van huisarts naar Psychologen en Pedagogenpraktijk Opmaat voor de Generalistische Basis GGZ

Datum:…………………………………………………………………………….

Bij deze verwijs ik naar u voor basis-generalistische ggz:

J/M:…………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………..

Geboren:……………………………………………………………………………

BSN:…………………………………………………………………………………..

 

Ik vermoed dat sprake is van de volgende DSM IV stoornis(sen):

0          Aandachtstekortstoornis met/ zonder hyperactiviteit: (DSM IV :314.xx)

0          Leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, overige leerproblemen)(DSM IV 315.xx)

0          Communicatiestoornis (expressieve en/of receptieve taalstoornis)

0          Pervasieve ontwikkelingsstoornis (autistische stoornis, stoornis van Asperger, PDD-NOS:(DSM 299.xx) Nb bij vermoeden van ernstig autisme, verwijzen naar gespecialiseerde GGZ

0          Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of Gedragsstoornis (CD): (DSM IV 312.xx). Nb bij vermoeden van ernstige gedragsproblemen, indien deze aanzienlijke schade veroorzaken aan anderen, verwijzen naar gespecialiseerde GGZ

0          Ticstoornis: (DSM IV 307)

0          Stoornis in de zindelijkheid (encopresis, vanaf het 4e jaar, enuresis vanaf het 5e jaar), niet door een somatische aandoening: (DSM 787/307)

0          Gegeneraliseerde angststoornis (o.a. faalangst): (DSM IV 300.xx)

0          Sociale angst/ sociale fobie: (DSM IV 300.23)

0          Specifieke fobie: (DSM IV 300.29)

0          Post traumatische stressstoornis (PTSS):(DSM 309.81)

0          Dwanggedachten en/of handelingen (OCD): (DSM IV 300.3)

0          Aanpassingsstoornis in reactie op stressveroorzakende factor (zoals echtscheiding, lichamelijke ziekte: (DSM IV 309.xx)

Overig:

0          Ouder-kind relatieprobleem: (DSM IV V61.20)

0          Relatieproblemen tussen de kinderen: (DSM IV V61.8)

0          Relatieproblemen gebonden aan een psychische stoornis of somatische aandoening van een gezinslid: (DSM IV V61.9).

Toelichting bij de verwijzing:…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inschatting van de ernst van de problematiek:

0          Licht (product GBGGZ kort: ongeveer 5 zittingen)

0          Matig (product GBGGZ Middel: ongeveer 8 zittingen)

0          Ernstig (product GBGGZ Intensief: ongeveer 12 zittingen)

Met vriendelijke groet,

Datum:

Huisarts:

 

Voor Verwijzers

Wij bieden psychologische behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren binnen de Generalistische Basis GGZ. U kunt als huisarts / jeugdarts / POH GGZ naar ons verwijzen als er sprake is van lichte tot matig ernstige psychische problemen bij kinderen en jeugd. Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel en de Ronde Venen (oa. Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Abcoude).

Als u het vermoeden heeft van een stoornis volgens de DSM IV dan komt de client in aanmerking voor vergoeding van behandeling in de Generalistische BasisGGZ. De (huis)arts moet als verwijzer in de verwijsbrief aangeven aan welke stoornis er gedacht wordt. Het gaat hier om een voorlopige diagnose, die  na verdere diagnostiek door de psycholoog of pedagoog wel of niet bevestigd zal worden. Om dit makkelijker te maken hebben wij een standaard verwijsbrief voor kinder- en jeugd die u hiervoor kunt gebruiken.

De verwijsbrief naar Opmaat voor GBGGZ kinder en jeugd vindt u hier

Ook als er geen vermoeden is van een DSM stoornis of een vraag voor psychodiagnostisch onderzoek kunt u doorverwijzen, maar dat zal de client zelf moeten betalen.                         

 

Verwijsmodel

Zijn de klachten niet in te delen in de DSM IV dus van lichte aard, dan kan de client terecht bij de huisarts / POH GGZ of het maatschappelijk werk. In het geval dat er sprake blijkt te zijn van zeer complexe problematiek die niet voldoende behandeld kan worden binnen onze praktijk wordt geadviseerd om naar de specialistische GGZ te verwijzen.    

Triage vindt plaats door de (huis)arts:

* Klachten van lichte aard, geen vermoeden DSM- stoornis: behandeling door POH-GGZ of (school)maatschappelijk werk

* Lichte tot matig ernstige psychische problematiek, er is sprake van vermoeden van een DSM-stoornis die in therapie door de psycholoog of pedagoog behandeld kan worden: naar Generalistische Basis-GGZ

* DSM- stoornis met complexe en acute zorg, hoog risico, aanwijzingen die duiden op gevaar (zoals suicide-gevaar, huiselijk geweld, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie), ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek die vraagt om een multi-disciplinaire aanpak in een gespecialiseerde setting: naar de Gespecialiseerde GGZ

 

 

Over praktijk Opmaat

 Psychologen- en pedagogenpraktijk Opmaat richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders waarbij opvoedings-, gedrags- of sociaal-emotionele problemen spelen.

Wij bieden psychologische behandeling en psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren. 

Psychologen en pedagogenpraktijk Opmaat is ontstaan in 1998. Een aantal huisartsen en andere hulpverleners zoals logopedisten en kinderfysiotherapeuten uit Aalsmeer en Kudelstaart zochten naar een laagdrempelige aanvulling op de reguliere zorg.

Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog en Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, heeft toen het initiatief voor Opmaat genomen. Al snel bleek dat er inderdaad veel vraag is naar gemakkelijk bereikbare, kortdurende hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders. In onze praktijk werken hoog opgeleide psychologen en pedagogen. Wij hebben uitstekende contacten met diverse verwijzers zoals huisartsen, scholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en schoolverpleegkundigen.

Wij staan voor kwaliteit van zorg met een laagdrempelige benadering. De hulpvraag van onze cliënten, kinderen/jongeren en hun ouders, staat daarbij te allen tijde centraal. Daarbij streven wij ernaar om onze adviezen specifiek en voor één uitleg vatbaar te formuleren. De plannen moeten reëel haalbaar zijn en u moet zich kunnen vinden in de adviezen. Voor ons geen buitenissige locatie of gloednieuwe kantoorinrichting midden in het centrum, maar wel een paar gezellige praktijkruimtes waar kinderen en jongeren zich snel op hun gemak voelen.

Als GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging van het NIP (Nederlandse vereniging van Psychologen) en de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen).

Vanaf 1 januari 2017 is vastgesteld dat alle GGZ aanbieders een eigen kwaliteitsstatuut ggz dienen te hebben, waarin vastgelegd is hoe zorgaanbieders gepaste zorg leveren. Door het Zorginstituut Nederland en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt toezicht gehouden of de inhoud van het kwaliteitsstatuut voldoet aan de kwaliteitsstandaard. Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz vindt u hier 

Wij vinden professionele uitwisseling met collega's van belang om onze deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Daarom werken we samen en volgen we intervisie met diverse collega's uit ons vakgebied. Dit doen we onder andere met Els Andrea Leemans, GZ-psycholoog van Praktijk Aandacht en verbinding in Leiden (www.aandachtenverbinding.nl). Met psychologen en pedagogen in de nabije omgeving vormen we een samenwerkingsverband, genaamd PsyZorg Uithoorn en Aalsmeer.

logo PsyZorg

                                                                                                                           

Vergoedingen

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: Vanaf 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg vergoed door de gemeente. Wij hebben hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en de Ronde Venen (oa. Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Abcoude).  Kinderen en jongeren die wonen in deze gemeenten krijgen de behandeling vanuit Opmaat vergoed. Wij declareren dit rechtstreeks bij de betreffende gemeente. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente, wel is een verwijzing van de (huis)arts nodig. 

Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen: Dit valt onder de zorgverzekering. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als dit het geval is wordt de behandeling volledig vergoed uit de Basisverzekering. Houdt U wel rekening met het eigen risico. Wij hebben een contract met de volgende verzekeraars: DSW, Stad Holland, CZ (waarbij Ohra en Delta Lloyd), Menzis, Anderzorg, HEMA, de Friesland, ONVZ, VvAA, PNO, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, Salland, HollandZorg, Eneriek, Zorg en Zekerheid, ARS (Aevitae, IAK, Caresco). Wij raden u altijd aan zelf vooraf te informeren bij uw verzekering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding heeft u altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts of de jeugdarts. De (huis)arts verwijst en geeft aan bij welke zorgaanbieder uw hulpvragen het beste passen. In de verwijsbrief moet in ieder geval staan welke aandoening uw (huis)arts denkt dat u heeft. U heeft recht op vergoeding van de behandeling als er sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM*. Zijn de klachten niet in te delen in de DSM IV en dus van lichte aard, dan kunt u terecht bij de huisarts/POH GGZ of het (school)maatschappelijk werk.  

*(DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; dit is een handboek voor de diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. Het wordt gebruikt als classificatiesysteem voor psychische aandoeningen. De DSM noemt de criteria die als richtlijn dienen bij het vaststellen van een psychische stoornis).

Tarieven niet vergoede zorg

Wij hanteren voor niet vergoede zorg of "zelfbetalers" een uurtarief van € 85,- (tarief 2017).

Een consult duurt standaard 45 minuten. Langere consulten kunnen als dubbelconsult gedeclareerd worden. Telefonisch en e-mail consult (waarbij het gaat om inhoudelijk contact langer dan 10 min.) worden meegerekend.   

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoeken wordt niet als gewoon consult in rekening gebracht, dit in verband met de benodigde tijd voor uitwerking en verslaglegging. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Dit wordt vooraf met u besproken.                                            

Afzeggen

Behandelingen en onderzoek vinden plaats volgens afspraak en dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u het antwoordapparaat treft, dan kunt u dit inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht, hiervoor hanteren we een tarief van € 50,-. Let op: Dit wordt niet vergoed!    

Met welke vragen kun u terecht in de praktijk?

De praktijk richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders. De volgende problemen kunnen worden behandeld: angsten, somberheid, laag zelfbeeld, trauma, dwang, tics, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak (hoofdpijn/buikpijn), moeilijk te hanteren boosheid, echtscheidingsproblematiek, problemen met eten en slapen, rouw-en verliesverwerking, (vemoeden van) ADHD of autisme spectrum stoornissen. Door onze achtergrond in de auditieve en verstandelijke gehandicaptenzorg hebben wij ook veel kennis van kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of autisme. Meindert Buskermolen heeft veel ervaring met hoogbegaafde kinderen.

Tevens doen wij veel psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren, zoals intelligentieonderzoek of onderzoek naar aandachts- en concentratieproblemen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de vragen waar wij regelmatig mee te maken hebben.

Wat is er met mijn kind aan de hand?

Wat is het IQ van mijn kind? Is mijn kind hoogbegaafd?

Mijn zoon van 9 jaar durft niet alleen in bed te slapen.

Thuis maken de kinderen constant ruzie, hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Mijn dochter van 15 is zo somber, hoort dit bij de pubertijd of is er meer aan de hand?

Mijn kind wordt op school gepest. Hoe kan mijn kind weerbaarder worden?

Sinds de scheiding is mijn zoon zo in zichzelf gekeerd.

Mijn kind heeft faalangst, hoe komt ze daarvan af?

Sinds de pubertijd heb ik constant conflicten met mijn dochter, hoe kan ik daarmee omgaan?

Hoe begeleid ik mijn kind bij een sterfgeval?

Mijn zoon heeft tic’s en het wordt steeds erger, kan hij hierbij geholpen worden?

Waarom is mijn kind zo druk?

Hoe begeleid ik mijn kind met ADHD of PDD-NOS?