Met welke vragen kun u terecht in de praktijk?

De praktijk richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders. De volgende problemen kunnen worden behandeld: angsten, somberheid, laag zelfbeeld, trauma, dwang, tics, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak (hoofdpijn/buikpijn), moeilijk te hanteren boosheid, echtscheidingsproblematiek, problemen met eten en slapen, rouw-en verliesverwerking, (vemoeden van) ADHD of autisme spectrum stoornissen. Door onze achtergrond in de auditieve en verstandelijke gehandicaptenzorg hebben wij ook veel kennis van kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of autisme. Meindert Buskermolen heeft veel ervaring met hoogbegaafde kinderen.

Tevens doen wij veel psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren, zoals intelligentieonderzoek of onderzoek naar aandachts- en concentratieproblemen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de vragen waar wij regelmatig mee te maken hebben.

Wat is er met mijn kind aan de hand?

Wat is het IQ van mijn kind? Is mijn kind hoogbegaafd?

Mijn zoon van 9 jaar durft niet alleen in bed te slapen.

Thuis maken de kinderen constant ruzie, hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Mijn dochter van 15 is zo somber, hoort dit bij de pubertijd of is er meer aan de hand?

Mijn kind wordt op school gepest. Hoe kan mijn kind weerbaarder worden?

Sinds de scheiding is mijn zoon zo in zichzelf gekeerd.

Mijn kind heeft faalangst, hoe komt ze daarvan af?

Sinds de pubertijd heb ik constant conflicten met mijn dochter, hoe kan ik daarmee omgaan?

Hoe begeleid ik mijn kind bij een sterfgeval?

Mijn zoon heeft tic’s en het wordt steeds erger, kan hij hierbij geholpen worden?

Waarom is mijn kind zo druk?

Hoe begeleid ik mijn kind met ADHD of PDD-NOS?